7.Sınıf Sosyal Bilgiler Testleri Çöz

DersHocasi.Net

Takdir Teşekkür Hesaplama

4.Sınıf 5.Sınıf 6.Sınıf ~

7.Sınıf ~8.Sınıf~9.Sınıf~

10.Sınıf ~11.Sınıf ~12.Sınıf

yenii6.Sınıf Video Soru Çöz yenii7.Sınıf Video Soru Çöz yenii8.Sınıf Video Soru Çöz
Tüm konuların Tüm Sınıfların Çözümlü Testleri 1 Hafta Sonra Sitemizde Bulabileceksiniz... Takipte Kalın....

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Testleri Çöz

Dershocasi.Net Sitemize hoş geldiniz. Sitemiz Eğitim Kategorisinde Hizmet Vermekte Olup Her Türlü Güncel Bilgiyi Rahatlıkla Takip Edebilirsiniz. Sitemiz Siz Değerli Üyelerimize Bilgi vermek Bilgilerini Almak Konular Hakkında Detaylı Bilgi Sahibi Olaları İçin Açılmış Tamamıyla Ücretsiz Bir Portaldır. Ücretsiz olmasının sebebi sizlere kaliteli ve değerli bilgileri kaliteli olarak sunmaktır. Amacımız sizden para kazanmak değil sizden hayır duanızı almaktır. Sizden Sadece "ALLAH RAZI OLSUN" demeniz için Çalışıyoruz.. Sitemiz Hakkında yorumlar yapabilir ve öneriler sunabilirsiniz...

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Testleri Çöz

7.sınıf sosyal bilgiler testleri çözmek için sizlere çok ama çok güzel bir kolaylık sağlıyoruz ve sizlere bu sorularda çözme mükemmeliyeti hazırlıyoruz…

251-Aşağıdakilerden hangisi iç göçün en büyük nedenidir?

A-Sanayi B-Evlilik C-Aile bireylerinden birinin göçü .D-Ulaşım
252-Aşağıdaki hangi şehrimizde nüfus artışı turizme bağlıdır?
 A-Kocaeli B-Samsun C-Antalya D-Ankara
253. Aşağıdakilerden hangisi iletişimi olumlu etkileyen davranışlardan birideğildir?
a) Hoşgörülü olmak                                                                        c) Empati kurmak
b) İyi bir dinleyici olmak                                                           d) Ön yargılı davranmak
254.Devlet vatandaşlarının çalışma hakkını korur ve çalışanlarının sosyal güvencelerini sağlar. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde kurulmuş olan sosyal güvence kurumlarından biri değildir ?
a)    İş-kur
b)    Bağ-kur
c)    SSK
d)   Emekli Sandığı                                                           
255.Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin kısa sürede bir dünya devleti haline gelmesinin sebeplerinden değildir?
 1. Yöneticilerin iyi yetişmiş olması
 2. Başkentlerini değiştirme politikaları
 3. Coğrafi konumun elverişli olması
 4. Hoşgörü ve adaletli devlet yönetimi
  256.Aşağıdaki savaşlardan hangisinde Türklerin Anadolu’nun kesin hakimi olduğu belirlenmiştir?
 1. Malazgirt Savaşı
 2. Kösedağ Savaşı
 3. Miryokefalon Savaşı
 4. Dandanakan Savaşı
257.Tarihte Haçlı Seferleri olarak nitelendirilen savaşların nedenlerinden biri aşağıdakilerden hangisi olamaz?
 1. Hıristiyanların Kudüs’ü almak istemeleri
 2. Avrupalıların içinde bulunduğu kötü ekonomik durum
 3. Bizans’ın Türklere karşı tutunduğu tavır
 4. Hıristiyanların Müslümanları tanımak istemeleri
258.Sinop, Alanya ve Antalya’nın ortak özellikleri aşağıda hangi maddede belirtilmiştir?
 1. Türkiye Selçuklu Devleti zamanında en önemli ticaret merkezlerindendir.
 2. Aynı coğrafi bölgededirler.
 3. I.Kılıçaslan zamanında alınmıştır.
 4. Osmanlı Devleti zamanının önemli kültür merkezleridir.
259.Aşağıdaki olayların hangisi ile Osmanlılar Rumeli’ye  ilk kez geçmişlerdir?
 1. Germiyanoğulları Beyliği’nin Osmanlılarca alınmasıyla,
 2. Bursa’nın alınmasıyla
 3. Çimpe Kalesi’nin alınmasıyla
 4. Edirne’nin alınmasıyla
260.Osmanlı Devleti Ankara Savaşı sonrasında girdiği Fetret Devri nedeniyle yıkılmanın eşiğine gelmiş ve devlette taht kavgaları yaşanmış, devlet yıllarca padişahsız kalmıştır.
Osmanlı Devleti’ni düştüğü bu kötü durumdan kurtaran ve Fetret Dönemini bitiren padişah aşağıdakilerden hangisidir?
a. I.Bayezid         b. I.Mehmet               c.II.Murad                  d. I.Murad
261-Aşağıdakilerden hangisi Atatürk zamanında kurulmuş iletişim araçlarından biri değildir?
      a)Resmi gazete         b)Anadolu Ajansı      c)Radyo Televizyon Üst Kurulu     d)İstanbul Radyosu                                                                        
262-Aşağıdakilerden hangisi insanlar arasındaki iletişimi kolaylaştıran etkenlerden biri olarak gösterilirse yanlış olur?
   
 a)Özel yaşama karışmamak                               b)Din ve ırk ayrımı yapmamak
     c)İnsanlarla diyaloğa girmemek                        d)Cinsiyet ayrımından kaçınmak
263- 1402 Ankara Savaşı’nın “Anadolu Tarihi” açısından en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
 a)Balkanlardaki ilerlemelerin durması
 b)Anadolu Türk birliğinin bozulması
 c)Şehir merkezlerinin yağmalanması
 d)Ticaretin durması
264- Aşağıdakilerden  hangisi  kuruluş  dönemi padişahların-  dan değildir?
a) I Murat                     b) II. Murat                     c)Yıldırım Bayezid             d)Yavuz Sultan Selim
265.Yukarıdaki grafikte yıllara göre sanayi ve tarımda çalışan nüfus miktarı verilmiştir.
Grafiğe göre,aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşabilir?
A)   Sanayileşme süreci geçirmektedir.
B)   Tarıma verilen önem azalmıştır.
C)   Kişi başına düşen gelir azalmıştır.
D)   İşsizlik oranı artmıştır.
266:  I.Alaaddin Keykubat döneminde;
              - Antalya yakınlarında Kandelor kalesi
            alınmış,
                    -Kırım’da  bulunan Suğdak Limanı ele
             geçirilmiş.
             -Doğuda güçlenen Moğollara karşı
             doğu sınırındaki surlar ve kaleler tamir
             ettirilmiştir.
           Buna göre, I.Alaaddin  Keykubat                     dönemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
                   
A)   Hakimiyet alanının genişletildiği
B)    Moğol tehlikesine karşı önlemler alındığı
C)   Anadolu siyasal birliğinin kesin olarak sağlandığı
D)   Ticari faaliyetleri geliştirmeye yönelik çalışmalar yapıldığı
267- Mustafa Kemal’in emriyle Yunus Nadi ve ………………………… gibi cumhuriyet tarihinin aydınları tarafından “Kuvay-ı Milliye” davasını bütün memlekete ve dünyaya duyurmak amacıyla 6 Nisan 1920’de ………………. kurulmuştur.
Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) Ceride-i Resmiye- Anadolu Ajansı
B) İrade-i Milliye- Yunus Nadi
C) Halide Edip- Anadolu Ajansı
D) Minber- Telsiz Şebekesi
268- Aşağıdakilerden hangisi nüfus artışının olumsuz sonuçlarından biri değildir?
A) Kalkınma hızı yavaşlar
B) Yatırımlar zorlaşır
C) işsizlik artar
D) Vergi gelirleri artar
269.Aşağıdakilerden hangisi iletişim kurmada yapılan hatalardan değildir?
A) Öğüt vermek                              B) Emir vermek
C)  Dinlemek                                   D) Suçlamak
270. Aşağıdakilerden hangisi çalışma hakkı kapsamında kurulan kurumlarda değildir?
      A) SSK                                                     B) RTÜK
      C) ÇATOM                                               D) BAĞKUR
271.Malazgirt savaşından sonra Alparslan, komutanlarına Anadolu’da aldıkları yerlere yerleşerek beylik kurmalarına izin vermiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu beyliklerden değildir?
      a. Saltuklular                                               b. Artuklular
      c. Karamanoğulları                                    d. Danişmentliler
272.Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
a.    Fatih dönemi                                              – Karadeniz’in Türk gölü haline gelmesi
b.    II. Beyazıt Dönemi                          – Akdeniz’in Türk gölü haline gelmesi
c.    Yavuz Sultan Selim dönemi                    – Halifeliğin Osmanlı’lara geçmesi
d.    Kanuni Sultan Süleyman dönemi          – Preveze deniz savaşı
Coğrafi Bölgeler
     Alanı (km )
Nüfus Yoğunluğu (kişi/km )
İç Anadolu
160.000
62
Ege
85.000
98
Akdeniz
122.100
74
Güneydoğu Anadolu
61.000
80
273.Yukarıdaki tabloya göre, bu bölgelerle ilgili aşağıdaki bilgilerin hangisine ulaşılır?
a- Nüfus artış hızına
b-Toplam insan sayısına
c-Arazi kullanımının dağılımına
d-Nüfusun doğurganlık oranına
274-     Türkiye’de bazı yerleşim birimlerinde nüfusun yoğunluk kazanmasında iklim ve tarımsal faaliyetler etkili olmaktadır.
Aşağıdaki illerden hangisi bu duruma en az uyar?
  a- Samsun                             b-Gazi Antep
  c- Konya                            d- Batman
275.Aşağıdaki savaşlardan hangisinin kazanılması ile Türkiye Tarihi başlamıştır?
A)Miryokefalon        B)Malazgirt       C)Pasinler      D)Dandanakan
CEVAP ANAHTARI ( 251 / 275)
251
A
261
C
271
C
252
262
C
272
B
253
D
263
B
273
B
254
A
264
D
274
A
255
B
265
A
275
B
256
C
266
C
257
D
267
C
258
A
268
D
259
C
269
C
260
B
270
B

Benzer Konular

7.sınıf Sinir Ve Hormonal sistem Hakkında 5′er Tane Soru

7.sınıf Sinir Ve Hormonal sistem Hakkında 5′er Tane Soru

7.sınıf Sinir Ve Hormonal sistem Hakkında 5′er Tane Soru Sinir Sistemi Ve Hormonal sistemlerden 5...

7. sınıf 35 tane rasyonel sayılarda sıralama

7. sınıf 35 tane rasyonel sayılarda sıralama

7. sınıf 35 tane rasyonel sayılarda sıralma 1   A    B    C    D    Boş Doğru Cevap: D 2  ...

7.sınıf yaylar ile ilgili testler bulabilir misiniz?

7.sınıf yaylar ile ilgili testler bulabilir misiniz?

yaylarla ilgili soru adım gül gülmek 054856623** gül_gülmek_890@hotmail.com...

7.Sınıf Matematik Bulmacaları Kısa Bulabilir Misiniz?

7.Sınıf Matematik Bulmacaları Kısa Bulabilir Misiniz?

7.Sınıf Matematik Bulmacaları Kısa Bulabilir Misiniz? YUKARIDAN AŞAĞIYA: A1: Doğru açının ölçüsü A2: Bir düzine...

8 tane 7.sınıf kartezyan kordinat sistemı soruları Kolay

8 tane 7.sınıf kartezyan kordinat sistemı soruları Kolay

8 tane 7.sınıf kartezyan kordinat sistemi soruları Kolay              ...

Facebook İle Yorum Yapmaya Ne Dersin?

Facebook İle Yorum Yapmaya Ne Dersin?

Yazıya Yapılan Yorumlar

 1. ddvvc diyor ki:

  hjhjh

 2. esin diyor ki:

  252. sorunun cevabını neden yazmadınız? neyse kankalar çok işime yarada ben neşi beklerken fanıyım hemde delisiii size başarılar ben 8 e gidiyrum ama hoca 7. sınıftan soru istedi .. salak iştee bunu okuduysan keremin kasları ve mimikleri çook tatlı canda çok yakışıklı veeee aksel yeruun ama zeynep çok sinir nefret ediyorum okızdan hep keremi üzüo :( gerizekalı köylü.. keremin sakızı olmak isterdiim :((

57 Sorgu 1,117Site Haritası Site HaritasıReklam Gizlilik Politikası

Dershocasi.Net sitemizde illegal içeriklere yer verilmez. Sitemizde yer alan içeriklerle ilgili telif hakkı iddiasında bulunan kişi ya da kurumlar bizlere iletişim adresinden ulaşabilirler. İlgili içerik gerekli görüldüğü takdirde en geç 24 saat içerisinde derhal kaldırılacaktır.

Yukarı