KPSS 20.YY da Osmanlı Devleti Tarih Soruları

DersHocasi.Net

Takdir Teşekkür Hesaplama

4.Sınıf 5.Sınıf 6.Sınıf ~

7.Sınıf ~8.Sınıf~9.Sınıf~

10.Sınıf ~11.Sınıf ~12.Sınıf

yenii6.Sınıf Video Soru Çöz yenii7.Sınıf Video Soru Çöz yenii8.Sınıf Video Soru Çöz
Tüm konuların Tüm Sınıfların Çözümlü Testleri 1 Hafta Sonra Sitemizde Bulabileceksiniz... Takipte Kalın....

KPSS 20.YY da Osmanlı Devleti Tarih Soruları

Dershocasi.Net Sitemize hoş geldiniz. Sitemiz Eğitim Kategorisinde Hizmet Vermekte Olup Her Türlü Güncel Bilgiyi Rahatlıkla Takip Edebilirsiniz. Sitemiz Siz Değerli Üyelerimize Bilgi vermek Bilgilerini Almak Konular Hakkında Detaylı Bilgi Sahibi Olaları İçin Açılmış Tamamıyla Ücretsiz Bir Portaldır. Ücretsiz olmasının sebebi sizlere kaliteli ve değerli bilgileri kaliteli olarak sunmaktır. Amacımız sizden para kazanmak değil sizden hayır duanızı almaktır. Sizden Sadece "ALLAH RAZI OLSUN" demeniz için Çalışıyoruz.. Sitemiz Hakkında yorumlar yapabilir ve öneriler sunabilirsiniz...

KPSS 20.YY da Osmanlı Devleti Tarih Soruları

—————-20. YY DA OSMANLI DEVLETİ—————

 

1.   I.     Bulgaristan’da kalan Türklere

azınlık statüsü verilmesi

 1. Yunanistan’ın Ege adalarını alması
 2. Bosna – Hersek’in Osmanlıların

elinden çıkması

Yukarıdaki gelişmelerden hangilerinin ger­çekleşmesinde Balkan Savaşları‘nın etkisi olduğu söylenebilir?

A) Yalnız I        B) Yalnız II    C) Yalnız III

D)   I ve III        E) I ve II

2.   I.     Balkanlardaki milletlerin Osmanlı

Devleti’nden ayrılmaları

II.    I.Dünya Savaşı’nda Arapların

ingilizlerle işbirliği yapmaları

Yukarıdaki gelişmeler, aşağıdaki fikir akım­larından hangilerinin önemini kaybetmele­rinde etkili olmuştur?

A)   Osmanlıcılık-İslamcılık

B)      Türkçülük -Batıcılık

C)     Batıcılık—Turancılık

D)     Ümmetçilik —Batıcılık

E)   Türkçülük- Ümmetçilik

3.   Çarlık Rusya,Balkanlarda amacına ulaşmak
i
çin;

 1. Panslavizm politikasını uygulamak
  1. Ortodoksları  birleştirme siyasetini    takip etmek

III. Almanya ile işbirliği yapmak
politikalarından hangilerini takip etmiştir?

A)Yalnız I        B) Yalnız II       C) Yalnız III

D) I ve II      E) I, II ve III

 

4.   I.Balkan   Savaşı,   hangi   devletin   Osman Devleti’ne saldırmasıyla başlamıştır?

A)  Karadağ                       B) Yunanistan

C) Sırbistan                       D) Bulgaristan

E)   Romanya

 

5.    Balkan savaşları    sonunda Bulgaristan’da kalan Türklere azınlık statüsünün verilmesi;

 1. İstanbul
 2. Atina

III. Bükreş

antlaşmalarından hangilerinin   şartları ara­sında yer almıştır?

A) Yalnız I         B) Yalnız II      C) Yalnız III

D) I ve II          E) I,II,III

 

 

6. Osmanlı Devleti, Balkan Savaşları‘nın baş­laması üzerine On iki ada ve Rodos Ada-sı‘nın Yunanistan’ın eline geçmesini önle­mek için geçici olarak aşağıdaki devletler­den hangisinin elinde kalmasını istemiştir?

A)  Almanya        B) İtalya       C) İngiltere

D)  Fransa          E) Rusya

 

 

7.    Mustafa Kemal;

I.    Trablusgarp Savaşı

II    II.Dünya Savaşı

III. I.Dünya Savaşı

savaşlarından hangilerinde görev yapmış­tır?

A)Yalnız I          B)   Yalnız II     C) Yalnız III

D) I ve III         E)   I, II ve III

 

 

8.    Trablusgarp Savaşı sonunda İtalya,

 1. Bingazi
 2. Rodos
 3. Antalya

yörelerinden hangilerine hakim olmuştur?

A) Yalnız I         B) Yalnız II       C) Yalnız III

D) I ve II          E) I, II ve III

 

 

9.    I.Balkan Savaşı sırasında;

 1. Edirne
 2. Kırklareli

III.istanbul

yörelerinden hangileri, Bulgaristan tarafın­dan işgal edilmiştir?

A) Yalnız I        B) Yalnız II       C) Yalnız III
D) I ve II      E) I, II ve III

10. Aşağıdakilerden hangisi I. Balkan Savaşı sonunda imzalanan Londra Antlaşması‘nın özellikleri arasında gösterilemez?

A)    Balkanların haritası yeniden çizilmiştir.

B)       Balkanlarda kalan Osmanlı topraklan pay­laşılmıştır.

C)       Osmanlı Devleti Doğu Trakya’yı   geri al­mıştır.

D)       Ege adaları hakkında karar verme yetkisi büyük devletlere verilmiştir

E)   Midye-Enez Hattı sınır kabul edilmiştir.

 

 

 

11. Balkan Savaşları sonunda Bulgaristan ile imzalanan İstanbul Antlaşması ile:

 1. Batı Trakya
 2. Kırklareli

III.Dimetokya

yörelerinden hangilerinin Osmanlılara veril­diği söylenebilir?

A) Yalnız I        B) Yalnız II     C)   Yalnız III
D) I ve II      E)   II ve III

 

12. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devle-ti’nin I.Balkan Savaşı‘nda yenilmesinin ne­denleri arasında gösterilemez?

A)    iç isyanların etkisi

B)       Osmanlı- Alman ilişkisinin kesilmesi

C)       Ordunun siyasete karışması

D)       Devletin askeri teknoloji açısından geri ol­ması

E)   Osmanlı birliklerinin terhis edilmesi

 

13. Balkan Savaşları sonunda Batı Trakya’nın Osmanlı Devleti’nin elinden çıkması;

 1. Azınlıklar sorunu
 2. Kıbrıs sorunu

III.Ege Kıta sahanlığı

sorunlarından hangilerinin ortaya çıkması­na neden olmuştur?

A)  Yalnızl                     B) Yalnız II

C)  Yalnızlll                   D) I ve II

E)   I, II ve III

 

14. I. Balkan Savaşı sonunda yapılan Londra Konferansının amaçları arasında;

 1. Balkan   devletlerinin   haritalarını   yeniden çizmek
 2. İttihat ve Terakki Partisi’nin iktidara gelme­sini sağlamak
 3. Rusya’nın   Balkanlardaki   etkinliğine   son vermek

hangisi veya hangileri gösterilebilir?

A)Yalnız I        B) Yalnız II       C) Yalnız III
D) I ve II      E) I, II ve III

15. Osmanlı    Devleti’nin,   Trablusgarp   Sava-şı‘ndan sonra;

 1. Balkanlar
 2. Kuzey Afrika
 3. Kafkasya

bölgelerinden hangilerinde hakimiyeti sona ermiştir?

A)Yalnız I        B) Yalnız II       C) Yalnız III

D) I ve II        E) I, II ve III

 

16. Osmanlı Devleti, Balkan Savaşları sonunda imzaladığı antlaşmalarla Balkanlarda kalan Türklerin;

 1. Eğitim
 2. Dini

III.Kültür

haklarından hangilerini güvence altına al­mıştır?

A) Yalnız I       B) Yalnız II     C) Yalnız III

D) I ve II        E) I, II ve III

 

 

17. 20.yüzyıhn  başlarında  Rumeli’den  Anado­lu’ya yoğun göçlerin yaşanmasında:

 1. Osmanlı Devleti’nin Balkan topraklarından çekilmesi
 2. Bölgede Türklere yapılan baskıların art­ması

III.  Iskan siyasetinin başarılı olması
hangilerinin etkisi olduğu söylenebilir?

A) Yalnız I        B) Yalnız II    C) Yalnız III

D) I ve II      E) I, II ve III

 

 

18. Balkan Savaşları sonunda Osmanlı Devle­ti’nin imzaladığı antlaşmalar arasında:

 1. İstanbul Antlaşması
 2. Atina Antlaşması
 3. Uşi Antlaşması hangileri yer alır?

A)Yalnız I          B) Yalnız II       C) Yalnız III

D) II ve III        E) I ve II

TEST 2 CEVAP ANAHTARI

1

E

6

B

11

E

16

E
2

A

7

D

12

B

17

D
3

D

8

D

13

A

18

E
4

A

9

D

14

A

 
5

A

10

C

15

B

   

 

Benzer Konular

Sözcüğün Anlamı Testi Çöz KPSS Türkçe Testleri

Sözcüğün Anlamı Testi Çöz KPSS Türkçe Testleri

Sözcüğün Anlamı Testi Çöz KPSS Türkçe Merhaba arkadaşlar sizler için bugün çok güzel bir arşiv...

Kpss Tarih Dış Politika Soruları Çöz

Kpss Tarih Dış Politika Soruları Çöz

Kpss Tarih Dış Politika Soruları Çöz ———–YENİ TÜRK DEVLETİNİN DIŞ POLİTİKASI———- 1. Balkan Antantı‘na üye...

Kpss Dış Politika Testleri Çöz

Kpss Dış Politika Testleri Çöz

Kpss Dış Politika Testleri Çöz ———–YENİ TÜRK DEVLETİNİN DIŞ POLİTİKASI———- 1.    Montrö Antlaşması ile; I.   ...

Kpss Atatürk İlkeleri Soruları Çöz

Kpss Atatürk İlkeleri Soruları Çöz

Kpss Atatürk İlkeleri Soruları Çöz —————————–İLKELER—————————– 1.   Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk ilkelerinin özellikleri arasında gösterilemez? A)  ...

Kpss Atatürk İlkeleri Testleri Çöz

Kpss Atatürk İlkeleri Testleri Çöz

Kpss Atatürk İlkeleri Testleri Çöz —————————–İLKELER—————————– 1.   1926 yılında Medeni Kanun’un kabulü ile Türk kadını...

Facebook İle Yorum Yapmaya Ne Dersin?

Facebook İle Yorum Yapmaya Ne Dersin?

57 Sorgu 1,194Site Haritası Site HaritasıReklam Gizlilik Politikası

Dershocasi.Net sitemizde illegal içeriklere yer verilmez. Sitemizde yer alan içeriklerle ilgili telif hakkı iddiasında bulunan kişi ya da kurumlar bizlere iletişim adresinden ulaşabilirler. İlgili içerik gerekli görüldüğü takdirde en geç 24 saat içerisinde derhal kaldırılacaktır.

Yukarı