KPSS Tarih Mondros Ateşkes Antlaşması Testleri Çöz

DersHocasi.Net

Takdir Teşekkür Hesaplama

4.Sınıf 5.Sınıf 6.Sınıf ~

7.Sınıf ~8.Sınıf~9.Sınıf~

10.Sınıf ~11.Sınıf ~12.Sınıf

yenii6.Sınıf Video Soru Çöz yenii7.Sınıf Video Soru Çöz yenii8.Sınıf Video Soru Çöz
Tüm konuların Tüm Sınıfların Çözümlü Testleri 1 Hafta Sonra Sitemizde Bulabileceksiniz... Takipte Kalın....

KPSS Tarih Mondros Ateşkes Antlaşması Testleri Çöz

Dershocasi.Net Sitemize hoş geldiniz. Sitemiz Eğitim Kategorisinde Hizmet Vermekte Olup Her Türlü Güncel Bilgiyi Rahatlıkla Takip Edebilirsiniz. Sitemiz Siz Değerli Üyelerimize Bilgi vermek Bilgilerini Almak Konular Hakkında Detaylı Bilgi Sahibi Olaları İçin Açılmış Tamamıyla Ücretsiz Bir Portaldır. Ücretsiz olmasının sebebi sizlere kaliteli ve değerli bilgileri kaliteli olarak sunmaktır. Amacımız sizden para kazanmak değil sizden hayır duanızı almaktır. Sizden Sadece "ALLAH RAZI OLSUN" demeniz için Çalışıyoruz.. Sitemiz Hakkında yorumlar yapabilir ve öneriler sunabilirsiniz...

KPSS Tarih Mondros Ateşkes Antlaşması Testleri Çöz

—————MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI—————-

 

1.   I.    VVilson ilkeleri

 1. Viyana Kongresi
 2. Petrograt Sözleşmesi

Yukarıdakilerden hangilerde milletlerin kendi geleceklerini kendilerinin belirlemesi düşüncesi savunulmuştur?

A)  Yalnızl                         B) Yalnız II

C)  Yalnız III                     D) I ve II

E)   I,II ve III

2.         İtilaf Devletleri’nin Paris Konferansı‘nda Osmanlı topraklarını kendi aralarında pay­
la
şmaları, aşağıdakilerden hangisinin dikka­te alınmadığını göstermektedir?

A)   Gizli Antlaşmaların

B)      vVilson ilkelerinin

C)     Milletler Cemiyetini

D)     Bristol Raporunu

E)  Azınlıkları

 

3.        Wilson İlkelerinde “Azınlıklar, çoğunlukta oldukları yerlerde egemenlik hakkına sahip
olacaklar” kararı;

 1. Çok Uluslu devletler
 2. Milli devletler
 3. Laik devletler

hangilerini olumsuz etkilediği söylenebilir?

A) Yalnız I                        B) Yalnız II

C) Yalnız III                      D) I ve II

E) I,II ve III

4.    Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra;

 1. Musul
 2. Antalya
 3. İzmir

illerinden hangileri, İngilizler tarafından iş­gal edilmiştir?

A)  Yalnızl                       B) Yalnız II

C)  Yalnız III                   D) I ve II

E)   I,II ve III

 

5. Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, aşağıda verilen cemiyetlerden hangisinin olumsuz faaliyetlerini durdurmak için ku­rulmuştur?

A)    Killikyalılar

B)      Hınçak ve Taşnak

C)      Mavri Mira

D)      Pontus Rum

E)   Redd-iilhak

6.    “Altı Doğu ilinde karışıklık çıkması halinde bu iller itilaf Devletleri tarafından işgal edilecektir.”

Mondros Ateşkes Antlaşması‘nda yer alan bu maddeye göre belirtilen altı il arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A)  Van             B) Sivas         C)   Erzurum

D)   Harput       E) Kars

 

7.   I.   Redd-i ilhak

 1. Trabzon Müdafaa- i Hukuk
 2. izmir Müdafaa-i Hukuk
 3. Trakya Paşaeli
 4. Mavri Mira

Yukarıdaki ulusal cemiyetlerden hangisi, Rumların faaliyetlerini önlemek için kurul­duğu söylenemez?

A) I      B) II        C)lll   D) IV       E) V

8.   Aşağıdakilerden hangisi, Kuvayı Milliye’nin
özelliklerinden biri değildir?

A)   Silahlı direniş guruplarıdır.

B)      işgallere tepki olarak ortaya çıkmışlardır.

C)     Halk tarafından desteklenmişlerdir.

D)     Mustafa Kemal’in emri ile kurulmuşlardır.

E)   Eğitimli ve disiplinli değildirler

9.   I.    Amiral Bristol Raporu

 1. Harbort Raporu
 2. VVilson Prensipleri
 3. Milne Raporu
 4. Moskova Antlaşması

Türk milli mücadelesinin haklılığı ilk kez yu-kandakilerin hangisinde belirtilmiştir?

A) I       B) II      C) III       D) IV       E) V

10. I. Doğu Anadolu müdafaa-i Hukuk

II. Killikyalılar

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cemi­yetlerin ortak özelliklerinden biridir?

A)      Ulusal mücadeleye karşı çıkmaları

B)      Manda ve himaye yönetimini savunmaları

C)     Mustafa Kemal’in emri ile kurulmaları

D)     Ermenilerin olumsuz faaliyetlerini durdur­mak için kurulmaları

E)   istanbul Hükümeti tarafından kurulmaları

 

 

 

11. Mondros Ateşkes Antlaşması‘nın aşağıdaki maddelerinden hangisi, Anadolu’da bir Er­meni Devleti’nin kurulmasının planlandığını göstermektedir?

A)    Haberleşme merkezleri İtilaf Devletleri’nin kontrolüne verilecek

B)      Vilayet-i Sitede karışıklık çıkarsa bu iller iş­gal edilebilecek

C)      İtilaf devletleri güvenliklerini tehlikede gör­dükleri yerleri işgal edebilecekler.

D)      Toros tünelleri itilaf Devletlerine bırakıla­caklar

E)   Bütün limanlar itilaf devletlerin kontrolüne bırakılacak

 

12. Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra ortaya atılan kurtuluş yollarından bazıları şunlardır;

 1. ABD Manda ve himayesi
 2. Düzenli bir ordu kurmak

III.İngiltere’nin himayesi

Yukarıdakilerden hangileri ulusal bağımsılığa ters düştükleri için kongrelerde redde­dilmişlerdir?

A) Yalnız I                        B) Yalnız II

C) Yalnız III                      D) I ve III

E) I ve II

13. I. Milli Cemiyetler kurmak

 1. Kuvayı Milliye birliklerini oluşturma
 2. Protesto mitingleri düzenlemek

Yukarıdakilerden hangileri, Mondros’tan sonra başlayan işgallere karşı Türk halkının gösterdiği tepkiler arasında gösterilebilir?

A)  Yalnızl                           B) Yalnız II

C) Yalnız II                         D) I ve II

E)  l,ll ve III

 

14.

     I. Boğazları güvenliği sağlandığı taktirde bütün devletlere açık tutulacaklar

 1. Türklerin çoğunlukta olduğu bölgelerde e-gemenlik hakkı Türklere verilecek
 2. Azınlıkların yoğun olarak bulundukları böl­gelerde egemenlik hakkı azınlıklara verile­cek
 3. Yenen devletler yenilenlerden savaş taz­minatı almayacak
 4. Gizli antlaşmalar yapılmayacak

Yukarıda verilen VVilson ilkelerinden hangi­si, Osmanlı topraklarında yaşayan Rum ve Ermenilerin faaliyetlerini artırarak Türk top­raklarının işgalini kolaylaştırmıştır?

A) I       B) II       C) III        D) IV       E) V

15. I.    Kuvayı İnzibatiye

 1. Kuvayı Milliye
 2. Göçmenler cemiyeti

Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra, işgalci devletlere karşı tepki olarak ortaya çıkan direniş kuruluşu yukarıdakilerden hangisidir?

A)  Yalnızl                           B) Yalnız II

C)  Yalnız II                        D) I ve II          E)   l.ll ve lll

16. Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra Anadolu’nun işgal edilmesini önlemek için bir çok
ulusal cemiyet kurulmu
ştur.

Aşağıdaki gelişmelerden hangisi ile bu ulu­sal cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmişler­dir?

A) Erzurum Kongresi       B) Alaşehir Kongresi
C) Sivas Kongresi           D) Amasya Tamimi                      E) Misak-ı Milli

 

17. I.    İsmet inönü

 1. Kazım Karabekir
 2. RefetBele
 3. RaufOrbay
 4. Ali Fuat Cebesoy

Yukarıdakilerden hangisi, Mondros Ateşkes Antlaşması’nı Osmanlı Devleti adına imza­layan devlet adamıdır?

A) I        B) II       C) III      D) IV      E) V

18. I.    Milli Kongre Cemiyeti

 1. Trakya Paşaeli Cemiyeti
 2. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk
 3. Kilikyalılar Cemiyeti
 4. İzmir Müdafaa-i Hukuk

Yukarıdaki Cemiyetlerden hangisinin ku­rulmasında Mustafa Kemal’in önemli rolü olmuştur?

A) I        B) ll       C) lll        D) IV      E) V

   TEST 2 CEVAP ANAHTARI
1 A 6 E 11 B 16 C
2 B 7 E 12 D 17 D
3 A 8 D 13 E 18 C
4 A 9 A 14 C  
5 B 10 D 15 B    

 

Benzer Konular

Sözcüğün Anlamı Testi Çöz KPSS Türkçe Testleri

Sözcüğün Anlamı Testi Çöz KPSS Türkçe Testleri

Sözcüğün Anlamı Testi Çöz KPSS Türkçe Merhaba arkadaşlar sizler için bugün çok güzel bir arşiv...

Kpss Tarih Dış Politika Soruları Çöz

Kpss Tarih Dış Politika Soruları Çöz

Kpss Tarih Dış Politika Soruları Çöz ———–YENİ TÜRK DEVLETİNİN DIŞ POLİTİKASI———- 1. Balkan Antantı‘na üye...

Kpss Dış Politika Testleri Çöz

Kpss Dış Politika Testleri Çöz

Kpss Dış Politika Testleri Çöz ———–YENİ TÜRK DEVLETİNİN DIŞ POLİTİKASI———- 1.    Montrö Antlaşması ile; I.   ...

Kpss Atatürk İlkeleri Soruları Çöz

Kpss Atatürk İlkeleri Soruları Çöz

Kpss Atatürk İlkeleri Soruları Çöz —————————–İLKELER—————————– 1.   Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk ilkelerinin özellikleri arasında gösterilemez? A)  ...

Kpss Atatürk İlkeleri Testleri Çöz

Kpss Atatürk İlkeleri Testleri Çöz

Kpss Atatürk İlkeleri Testleri Çöz —————————–İLKELER—————————– 1.   1926 yılında Medeni Kanun’un kabulü ile Türk kadını...

Facebook İle Yorum Yapmaya Ne Dersin?

Facebook İle Yorum Yapmaya Ne Dersin?

57 Sorgu 0,733Site Haritası Site HaritasıReklam Gizlilik Politikası

Dershocasi.Net sitemizde illegal içeriklere yer verilmez. Sitemizde yer alan içeriklerle ilgili telif hakkı iddiasında bulunan kişi ya da kurumlar bizlere iletişim adresinden ulaşabilirler. İlgili içerik gerekli görüldüğü takdirde en geç 24 saat içerisinde derhal kaldırılacaktır.

Yukarı