Noktalama işaretleri test soruları yazılı soruları

DersHocasi.Net

Takdir Teşekkür Hesaplama

4.Sınıf 5.Sınıf 6.Sınıf ~

7.Sınıf ~8.Sınıf~9.Sınıf~

10.Sınıf ~11.Sınıf ~12.Sınıf

yenii6.Sınıf Video Soru Çöz yenii7.Sınıf Video Soru Çöz yenii8.Sınıf Video Soru Çöz
Tüm konuların Tüm Sınıfların Çözümlü Testleri 1 Hafta Sonra Sitemizde Bulabileceksiniz... Takipte Kalın....

Noktalama işaretleri test soruları yazılı soruları

Dershocasi.Net Sitemize hoş geldiniz. Sitemiz Eğitim Kategorisinde Hizmet Vermekte Olup Her Türlü Güncel Bilgiyi Rahatlıkla Takip Edebilirsiniz. Sitemiz Siz Değerli Üyelerimize Bilgi vermek Bilgilerini Almak Konular Hakkında Detaylı Bilgi Sahibi Olaları İçin Açılmış Tamamıyla Ücretsiz Bir Portaldır. Ücretsiz olmasının sebebi sizlere kaliteli ve değerli bilgileri kaliteli olarak sunmaktır. Amacımız sizden para kazanmak değil sizden hayır duanızı almaktır. Sizden Sadece "ALLAH RAZI OLSUN" demeniz için Çalışıyoruz.. Sitemiz Hakkında yorumlar yapabilir ve öneriler sunabilirsiniz...

NOKTALAMA İŞARETLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI

1- ‘’Arabanın muşamba örtülerinde( )yağmurun çıkardığı sesleri dinleyerek bir hayli gittik( )sonra birdenbire sarsıntı oldu( )hayvanlar( )bir şeyden ürkmüş gibi( )bir iki adım gerileyerek durdular( )

Ayraçlarla belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırayla getirilmelidir?

a) ( , ), ( . ), ( ; ), ( ; ), ( , ), ( : ), ( . )

b) ( , ), ( . ), ( , ), ( ; ), ( , ), ( , ), ( . )

c) ( ; ), ( . ), ( : ), ( : ), ( , ), ( , ), ( . )

d) ( ; ), ( . ), ( ; ), ( : ), ( , ), ( , ), ( . )

2. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde iki nokta (:) işaretinin kullanımıyla ilgili yanlış bir bilgi vardır?

a) Kendisinden sonra örnek verilecek cümlenin sonuna konur.

b) Kendisinden sonra açıklama yapılacak cümlenin sonuna konur.

c) Virgülle ayrılmış örnekleri farklı örneklerden ayırmak için konur.

d) Sesbiliminde uzun ünlüyü göstermek için kullanılır.

3- Aşağıdakilerin hangisinde ‘’kısa çizgi’’(-)kullanılmaz?

a) Bir olayın bitiş ve başlangıç tarihleri arasında

b) Cümle içinde arasözlerin başında ve sonunda

c) Dilbilgisi incelemelerinde, eklerin başında

e) Cümle içinde eş görevli sözcüklerin arasında

4. ‘’Anıları yazmanın belli bir çağı var mıdır( )Genellikle yaşlılık dönemi gösterilir bu çağ için( )Çünkü yaşlılığın bir belirtisi de kişinin gözlerini geleceğe değil, geçmişe çevirmiş olmasıdır.’’Gençler umutlarla, yaşlılar anılarla yaşar.’’sözü de bu görüşü destekler( )

Ayraçlarla belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırayla getirilmelidir?

a) ( ? ), ( . ), ( : ), ( . )

b) ( ! ), ( . ), ( ; ), (…)

c) ( ? ), (…), ( ! ), ( . )

d) ( ? ), ( . ), ( ; ), (…)

5- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışlığı yoktur?

a) Öğretmen sana:yarın da gelecek misin ,diye niçin sordu?

b) Öğretmen sana:’’yarın da gelecek misin?’’diye niçin sordu.

c) Öğretmen sana:’’Yarın da gelecek misin?’’diye niçin sordu?

d) Öğretmen sana:’’Yarın da gelecek misin ‘’diye niçin sordu?

6- Aşağıda belirtilen yerlerden hangisinde üç nokta (…)kullanılmaz?

a) Aktarma cümlelerin başında ve sonunda

b) Tamamlanmamış cümlelerin sonunda

c) Açıklama isteyen kelime ya da bölümlerin yerine

d) Alıntılarda, alınmayan kelime ve bölümlerin yerine

7- ‘‘Günümüzde yaygın bir yanlış var ( ) Bilimin kesin olduğu inancı ( ) çağdaş yaşayışın ( ) çağdaş uygarlığın değişmez temeli olan bilimsel kesinlik.’’

Ayraçlarla belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırayla getirilmelidir?

a) ( . ), ( ; ), ( , )

b) ( : ), ( ; ), ( , )

c) ( ; ), ( , ), ( , )

d) ( : ), ( , ), ( , )

8- Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde ünlem ( !) işaretinin kullanımıyla ilgili yanlış bir bilgi vardır?

a) Sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi duyguları anlatan cümlelerin sonuna konur.

b) Seslenme, hitap ve uyarı sözlerinden sonra konur.

c) Bir söze alay, kinaye veya küçümseme anlamı kazandırmak için ayraç içinde ünlem kullanılır.

d) Bilinmeyen yer, tarih v.b durumlar için kullanılır.

9- ‘’Edirne’den gelen bir yük treni ( ) yerleri sarsarak ( ) hızla gelip geçiyor ( ) Baş döndürücü bir geçiş ( ) iki evin arasındaki dar aralıktan vagonları geçtiği görülüyor. Geçti, geçti( )sonra birdenbire bitti.Oh( )Nuri Efendi,rahatsız olmuştu.

Ayraçlarla belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırayla getirilmelidir?

a) ( , ), ( ; ), ( . ), ( … ), ( , ), ( ! )

b) ( ;), ( , ), ( . ), ( ! ), ( , ), ( … )

c) ( , ), ( , ), ( . ), ( ! ), ( , ), ( ! )

d) ( , ), ( , ), ( . ), ( . ), ( , ), ( ! )

10- Kitabı kapadı. Sokağa çıktı. Bahar geliyordu. Güneşli fırtınalar, renk renk çiçekler…ve başka insanlarla birlikte .

Bu parçada üç noktanın (…) kullanılış gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Cümlenin bittiğine dikkati çekme

b) Benzer örneklerin sürdürülebileceğini gösterme

c) Söylenmek istenmeyen sözcükler olduğunu belirtme

d) Sözün bir yerde kesildiğini anlatma

11- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayraçla belirtilen yere noktalı virgül ( ; ) getirilmelidir?

a) At ölür, meydan kalır ( ) yiğit ölür şan kalır.

b) Ahşap ( ) iki katlı, eski bir evde oturuyordu.

c) ‘’Yoo ( ) güvercinlerime dokunmayınız.’’ dedi

d) Parlak yüzlü, beyaz saçlı ( ) otuz yaşlarında bir adamdı.

12- Sanatçının uzun süre yaşadığı bu ev ( , )(1) çocukları tarafından müzeye dönüştürülmüş. Odalardan birinin duvarında yer alan fotoğraflarla sanki bir soyağacı oluşturmuş. Başka bir odada onunla bütünleşmiş eşyalar sergilenmiş ( : ) (2) küçük el radyosu, fotoğraf makinesi, daktilosu, gözlüğü ( … ) (3)

Hastalandığında ve ölümünden sonra gelen mektuplar ve telgraflarla ( , ) (4) kitapları da camekânlı dolaplarda saklıyor.

Yukarıdaki parçada, numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi gereksizdir?

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4

13- Aşağıda belirtilen yerlerden hangisine noktalı virgül (;) kullanılmaz?

a) Cümle içinde virgüllülerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için konur.

b) Virgülle ayrılmış örnekleri farklı örneklerden ayırmak için kullanılır.

c) Kendilerinden evvelki cümle ile ilgi kuran ancak, yalnız, fakat vb. cümle başı bağlaçlarından önce konur.

d) Kendisinden sonra örnek verilecek cümlenin sonuna konur.

14- ‘’Yazar bir yazısında şöyle der ( ) ( ) Sanatçının konusu insandır( ) Bir insanın yaşamı o insanın düşlerinin de kaynağıdır.( ) Bu söze katılıyorum.’’

Ayraçlarla belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırayla getirilmelidir?

a) ( ; ), ( ‘ ), ( , ), (‘ )

b) (; ), ( ‘ ), (; ), (‘ )

c) (: ), ( ‘ ), ( . ), (‘ )

d) ( : ), ( – ), (. ), (; )

15- ‘’ O tüm insanları severdi. Onun için zenginin, yoksulun; yaşlının, gencin dostlukta hiçbir farkı yoktur.’’

Bu cümlede noktalı virgülün( ; ) kullanılma gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak

b) Birbiriyle ilgili söz öbekleri arasındaki nitelik farklarını belirlemek

c) Birbirine anlamca bağlı yargılar arasında ilgi kurmak

d) Öznenin diğer öğelerle karışmasına engel olmak

16- ‘’ Edebiyatımız karamsar mı değil mi ( ) Tartışılması gereken bir konu ( ) Yalnız önce şunu belirtmeliyim ( ) Karamsar konusunda sorun ( ) yazarın gerçeğe bakışıdır.’’

Ayraçlarla belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırayla getirilmelidir?

a) ( ? ), ( .), (,), (:)

b) ( . ), ( :), ( ,), ( :)

c) ( ? ), ( .), ( ,), (. )

d) ( : ), ( .), ( ,), (. )

17- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iki nokta ( : ) yerinde kullanılmamıştır?

a) Onun tek bir dostu vardı: Ahmet

b) Anladım ki: Burada istenmiyorum

c) Öğretmen bize:’’Size verdiğim ödevleri yarın istiyorum.’’dedi

d) Sonunda şunu hissettim: Ben yalnız daha mutluyum.

18- “Romanda düşsel yaşantı, biyografide ( hayat hikâyesinde ) ise gerçek söz konusudur.”

Bu cümlede parantezin kullanımına benzer bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde yoktur?

a) Bir şiirin iletisinin (mesajının ) ne olduğu belirgin olmamalıdır.

b) Yazar baştan sona yazım ( imla ) kurallarına ters düşen dil kusurları işliyor.

c) Her ulusun kendine has gülmece ( mizah ) anlayışı vardır.

d) Bu eser Shakespeare ( Şekspir ) tarafından yazılmış olmalı.

19- “Sanatçı bir mektubunda:’Şiirin bir tek dizesi bile, koskoca bir yazının anlatmak istediğini bir çırpıda anlatıverir.’ diyor.”

Bu parçanın noktalama bakımından doğru olması için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır?

a) İki nokta (:) yerine noktalı virgül (;) getirilmelidir.

b) Cümledeki tekli tırnak ( ‘ ) kaldırılmalıdır.

c) Tekli tırnak kapatılmadan önce nokta (.) getirilmelidir.

d) Cümledeki virgülün (,) yerine noktalı virgül (;) getirilmelidir.

20- Bir bilginin şüpheyle karşılandığı veya kesin olmadığı durumlarda yay ayraç içinde kullanılan noktalama işareti hangisidir?

a) Soru işareti

b) Ünlem işareti

c) Üç nokta

d) Uzun çizgi

CEVAP ANAHTARI
1- b

2- c

3- d

4- a

5- c

6- a

7- b

8- d

9- c

10- b

11- a

12- d

13- d

14- c

15- b

16- a

17- b

18- d

19- c

20- a

Benzer Konular

7.sınıf Sinir Ve Hormonal sistem Hakkında 5′er Tane Soru

7.sınıf Sinir Ve Hormonal sistem Hakkında 5′er Tane Soru

7.sınıf Sinir Ve Hormonal sistem Hakkında 5′er Tane Soru Sinir Sistemi Ve Hormonal sistemlerden 5...

7. sınıf 35 tane rasyonel sayılarda sıralama

7. sınıf 35 tane rasyonel sayılarda sıralama

7. sınıf 35 tane rasyonel sayılarda sıralma 1   A    B    C    D    Boş Doğru Cevap: D 2  ...

7.sınıf yaylar ile ilgili testler bulabilir misiniz?

7.sınıf yaylar ile ilgili testler bulabilir misiniz?

yaylarla ilgili soru adım gül gülmek 054856623** gül_gülmek_890@hotmail.com...

8. sınıf örüntüler ve Süslemeler Çözümlü Sorular

8. sınıf örüntüler ve Süslemeler Çözümlü Sorular

8. sınıf örüntüler ve Süslemeler Çözümlü Sorular...

7.Sınıf Matematik Bulmacaları Kısa Bulabilir Misiniz?

7.Sınıf Matematik Bulmacaları Kısa Bulabilir Misiniz?

7.Sınıf Matematik Bulmacaları Kısa Bulabilir Misiniz? YUKARIDAN AŞAĞIYA: A1: Doğru açının ölçüsü A2: Bir düzine...

Facebook İle Yorum Yapmaya Ne Dersin?

Facebook İle Yorum Yapmaya Ne Dersin?

58 Sorgu 0,687Site Haritası Site HaritasıReklam Gizlilik Politikası

Dershocasi.Net sitemizde illegal içeriklere yer verilmez. Sitemizde yer alan içeriklerle ilgili telif hakkı iddiasında bulunan kişi ya da kurumlar bizlere iletişim adresinden ulaşabilirler. İlgili içerik gerekli görüldüğü takdirde en geç 24 saat içerisinde derhal kaldırılacaktır.

Yukarı