sbs 8.sınıf devlet demokrası vatandaşlık testi çöz

DersHocasi.Net

Takdir Teşekkür Hesaplama

4.Sınıf 5.Sınıf 6.Sınıf ~

7.Sınıf ~8.Sınıf~9.Sınıf~

10.Sınıf ~11.Sınıf ~12.Sınıf

yenii6.Sınıf Video Soru Çöz yenii7.Sınıf Video Soru Çöz yenii8.Sınıf Video Soru Çöz
Tüm konuların Tüm Sınıfların Çözümlü Testleri 1 Hafta Sonra Sitemizde Bulabileceksiniz... Takipte Kalın....

sbs 8.sınıf devlet demokrası vatandaşlık testi çöz

Dershocasi.Net Sitemize hoş geldiniz. Sitemiz Eğitim Kategorisinde Hizmet Vermekte Olup Her Türlü Güncel Bilgiyi Rahatlıkla Takip Edebilirsiniz. Sitemiz Siz Değerli Üyelerimize Bilgi vermek Bilgilerini Almak Konular Hakkında Detaylı Bilgi Sahibi Olaları İçin Açılmış Tamamıyla Ücretsiz Bir Portaldır. Ücretsiz olmasının sebebi sizlere kaliteli ve değerli bilgileri kaliteli olarak sunmaktır. Amacımız sizden para kazanmak değil sizden hayır duanızı almaktır. Sizden Sadece "ALLAH RAZI OLSUN" demeniz için Çalışıyoruz.. Sitemiz Hakkında yorumlar yapabilir ve öneriler sunabilirsiniz...

sbs 8.sınıf devlet demokrası vatandaşlık testi çöz

ilköğretim testlerinde şenlik var bugun öğrencilerimizeilköğretim seviyesinde sbs girecek öğrencilere yönelik sorular testler yayınlayacağız. sbs 8.sınıf yani ilköğretim 8.sınıf öğrencilerine yönelik olan bu çalışmada sizleri güzel sorular bekliyor olacaktır…
ilköğretim seviyesindeki bütün öğrencilerin güzel bir şekilde çözebiği cevaplı test çöz ilköğretim test çöz
ilköğretim test çöz,ilköğretim soruları çöz,ilköğretim testi çöz,sbs test çöz,sbs soruları çöz,8.sınıf soruları çöz,sbs 8.sınıf testi çöz,

1. İnsan, toplum içinde doğar, yaşar ve ölür. Tek başına yaşayamaz. Toplum halinde yaşarken, kargaşaları önlemek için bir otoriteye ihtiyaç duymuştur. Bundan dolayı
siyasi bir örgütlenme olan devlet doğmuştur.
Yukarıdaki paragrafa göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) İnsan, toplum içinde yaşamaya gereksinim duyar.
B) İnsanlar güvenli bir ortamda yaşamak için bir otoriteye ihtiyaç duymuştur.
C) Toplum yaşamı örgütlenmeyi gerektirir.
D) Toplu halde yaşayan insanlar kargaşaları kendi güçleri oranında önlerler.

2. Aşağıdakilerden hangisinde millet kavramının tanımı doğru olarak verilmiştir?
A) Aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, duygu, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğudur.
B) Halkın, sesini ülke yöneticilerine duyurmak amacıyla oluşturdukları gönüllü birlikteliktir.
C) İnsanların, bir arada yaşadığı toprak parçasıdır.
D) Toprak bütünlüğüne dayalı, siyasal bakımdan örgütlenmiş hukuksal bir varlıktır.

3. Aşağıdakilerden hangisi yurt(vatan) kavramının doğru tanımıdır?
A) Üstün bir otoriteye uyan insan
topluluğunun oluşturduğu hukuksal bir örgüttür.
B) Devletin yönetme yetkisidir.
C) Bir ulusun üzerinde yaşadığı, varlığını sürdürdüğü toprak parçasıdır.
D) Aynı toprak üzerinde yaşayan insan topluluğudur.

4. Aşağıdakilerden hangisi devletin temel özellikleri arasında yer almaz?
A) Devlet otoritesi siyasidir.
B) Devlet otoritesi devamlıdır.
C) Devlet otoritesi toplum yararına çalışır.
D) Devlet otoritesi hukuku tanımaz.

5. Aşağıdakilerden hangisi Anayasamızın değiştirilemez hükümlerinden biri değildir?
A) Devletin yönetim şekli,
B) Cumhuriyetin nitelikleri,
C) Devletin başkenti,
D) Seçimlerin kaç yılda bir yapılacağı

6. Aşağıdakilerden hangisinin demokrasilerde yeri yoktur?
A) Eşitlik
B) Özgürlük
C) Ulusal egemenlik
D) Çıkarcılık

7. Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin dayandığı temel ilkelerden biri değildir?
A) Ferdiyetçilik
B) Özgürlük
C) Çoğulculuk
D) Eşitlik

8. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yönetim yapısı ile ilgili yanlış bir bilgidir?
A) Genel yönetim, merkez örgütü ve taşra örgütü olmak üzere ikiye ayrılır.
B) Merkezi yönetimin başında Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu bulunur.
C) İllerdeki yönetim işleri, Kaymakamın başkanlığında yürütülür.
D) Bakanlar Kurulu, Başbakan ve Bakanlardan oluşur.

9. Tüm insanlar doğuştan bazı haklara sahiptir. Temel haklar adını alan bu haklar devredilemez, vazgeçilmez haklardır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi temel haklardan birdir?
A) Yaşama hakkı
B) Seçme hakkı
C) Toplu sözleşme ve grev hakkı
D) Seçilme hakkı

10. Aşağıdakilerden hangisinde sivil toplum örgütü doğru olarak tanımlanmıştır?
A) Aynı topraklar üzerinde yaşayan insan topluluğudur.
B) Aynı görüşü savunan kişilerin oluşturduğu gönüllü kuruluşlardır.
C) Halkın kendi kendisini yönetmesidir.
D) Devlet teşkilatında çalışan görevlilerdir.

11. Aşağıdakilerden hangisi kamu kavramını ifade eder?
A) Aynı görüşü paylaşan kişiler
B) Aynı bölgede yaşayan insanlar
C) Bir ülkede yaşayan bütün insanlar
D) Yöneticilerin ortak düşüncesi

12. Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetim birimlerinden biri değildir?
A) İlçe yönetimi
B) Köy yönetimi
C) Belediye yönetimi
D) İl özel idaresi

13. Doğrudan Demokrasi ilk ortaya çıkan demokrasi örneğidir. Bu tür demokraside halkın tümü zaman zaman toplanarak devlet işlerini görüşüp karara varırdı.
Buna göre günümüzde doğrudan demokrasinin uygulanmasını aşağıdakilerden hangisi zorlaştırmıştır?
A) Seçim sistemi
B) İnsan haklarının gelişmesi
C) Nüfusun kalabalıklığı
D) Halkın isteksizliği

14. Devlet sürekli bir kurumdur. Bu sürekliliği otoriteyle sağlar.
Devlet bu otorite gücünü aşağıdakilerden hangisinden alır?
A) Silahlı kuvvetlerinden
B) Yabancı güçlerden
C) Sivil toplum örgütlerinden
D) Yasalardan

15. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanı’nın görev ve yetkileri arasında yer almaz?
A) Devleti yurt içinde ve dışında temsil eder.
B) Bazı yüksek memurları atar.
C) Yasaları yapar.
D) Uluslararası antlaşmaları onaylar.

16. Aşağıdakilerden hangisi Temsili Demokrasi’nin özellikleri arasında yer almaz?
A) Seçilenlerin yönetim ve yasama yetkisini kullanmaları
B) Halkın yasaları veto hakkına sahip olması
C) Vatandaşların siyasal baskı kurabilmesi
D) Temsilcilerin belli bir dönem için seçilmesi

17. Demokraside vatandaşlar ülke yönetimine aşağıdaki haklardan hangisini kullanarak katılabilirler?
A) Sağlık hakkı
B) Toplu sözleşme ve grev hakkı
C) Seçme ve seçilme hakkı
D) Yaşama hakkı

18. Günümüzde, seçme, seçilme ve siyasal faaliyetlerde bulunma gibi siyasal hakları kullanabilmenin ön koşulu
aşağıdakilerden hangisidir?
A) O ülkenin vatandaşı olmak
B) Kırk yaşını doldurmuş olmak
C) Yüksek okul mezunu olmak
D) En az bir yabancı dil bilmek

19. Mülki yönetim bölümlerinden en kapsamlı olanı il yönetimidir.
Aşağıdakilerden hangisi il yönetiminin bölümlerinden biri değildir?
A) Vali
B) İl özel idaresi
C) İl yönetim başkanları
D) İl İdare Kurulu

20. İli vali yönetir. Vali; ilde devletin, hükümetin ve ayrı ayrı her bakanlığın temsilcisidir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi valinin görev ve yetki alanının dışındadır?
A) Hükümet emirlerini uygulamak.
B) Kamu düzenini ve güvenliğini sağlamak.
C) Devlet tüzel kişiliğini temsil etmek.
D) Türk Silahlı Kuvvetlerine başkomutanlık yapmak

Benzer Konular

8. sınıf örüntüler ve Süslemeler Çözümlü Sorular

8. sınıf örüntüler ve Süslemeler Çözümlü Sorular

8. sınıf örüntüler ve Süslemeler Çözümlü Sorular...

8.Sınıf İngilizce Testleri Soruları Çöz

8.Sınıf İngilizce Testleri Soruları Çöz

8.Sınıf İngilizce Testleri Soruları Çöz İngilizceyi sevmiyor musun ve bir çok kişi gibi sende ingilizcede...

8.Sınıf İngilizce Empathy Testleri Soruları

8.Sınıf İngilizce Empathy Testleri Soruları

8.Sınıf İngilizce Empathy Testleri Soruları İngilizceyi sevmiyor musun ve bir çok kişi gibi sende ingilizcede zorlanı...

8.Sınıf İngilizce Preferences Testleri Soruları

8.Sınıf İngilizce Preferences Testleri Soruları

8.Sınıf İngilizce Preferences Testleri Soruları İngilizceyi sevmiyor musun ve bir çok kişi gibi sende ingilizcede zorlanı...

8.Sınıf İngilizce hang around Testleri Soruları

8.Sınıf İngilizce hang around Testleri Soruları

8.Sınıf İngilizce hang around Testleri Soruları İngilizceyi sevmiyor musun ve bir çok kişi gibi sende ingilizcede...

Facebook İle Yorum Yapmaya Ne Dersin?

Facebook İle Yorum Yapmaya Ne Dersin?

Yazıya Yapılan Yorumlar

 1. enes diyor ki:

  hepiniz malsınız hahaha :D

 2. İREM diyor ki:

  BUNE YA SIKLAR İSARETLENMIYO TUAF SİTE D:

 3. meryem diyor ki:

  çok yardımcı testler saolun hocam.

 4. Ali diyor ki:

  ALLAH RAZI OLSUN KARDEŞİM SENİN SAYENDE 100 ALDIM ALLAH RAZI OLSUN!

 5. Anonim diyor ki:

  cvp anahtrı ykkkkkkkkkkkk!

 6. Hatice diyor ki:

  Arkadaşlar bu soruların cevapları nerede?

 7. ahmet felek diyor ki:

  tşk ederim

 8. mücahit diyor ki:

  hani cevaplar

 9. tembel ama çalışkan diyor ki:

  yarın sınavım var burdan çalıştım ama yine de kopya çekiceeemmmm :D :D :D

 10. Anonim diyor ki:

  cevap anahtarı nerde

 11. çalışkan öğrenci diyor ki:

  cevaplar ?????

 12. Esra diyor ki:

  yarın ki olacak sınavımda inşallah yardımcı olur

 13. fatih diyor ki:

  cevapları niye yok ya olsaydı iyiydi

 14. İslam diyor ki:

  “ALLAH RAZI OLSUN”

 15. isimsiz diyor ki:

  çok güzel ama cevap anahtarı yok

 16. serap diyor ki:

  keşke cevapları olsaydı ama….

 17. serap diyor ki:

  çoook güzel ALLAH SİZDEN RAZI OLSUN… :) :D

 18. ali diyor ki:

  klasik soru yok mu yalvarırım

 19. mert diyor ki:

  kardeşim ben klasik soru istiyorum

 20. Anonim diyor ki:

  yalnız cevaplarıda olsa iyidi :D

 21. merve diyor ki:

  cevab anahtarı nerde ya

 22. 55555vmkjbd diyor ki:

  saolun yardımcı oldu :D

 23. Anonim diyor ki:

  :)

 24. oooooo diyor ki:

  teşekkürler :) ama cevap anahtarı olmadan hangisini doğru olup olmadığıın bilemeyiz kiii :(

 25. ahmet diyor ki:

  çok basitti 1 saniyede bitti

 26. hakan diyor ki:

  valla salun yarın sınav buradan çalışırım teşekkür ederim

 27. şirin diyor ki:

  yaaa çok güzel bir test emeği geçenlere teşekkür ediyorum ama cevap anahtarlı yok :( onlar neredeler..

 28. ali diyor ki:

  yazılı olduk ve aynısı çıktı 8]
  paylaştığınız için çok teşekkürler

 29. DAMLA diyor ki:

  ÇOK GÜZEL HEM DE BENİM GİBİ BİR TAKTİRLİK BİR ÖĞRENCİYE BAŞARILAR… HERKESE

 30. , diyor ki:

 31. kavas diyor ki:

  cevap anahtarı varmı

 32. Azra diyor ki:

  “Allah Razı Olsun” :))

 33. muhammed diyor ki:

  teşekürler…)

 34. yagmur diyor ki:

  (:

 35. selin diyor ki:

  çok güzel ama cevapları yok yaaa :)

 36. hazal diyor ki:

  gerçekten çok güzel insallah bana bir faydası oler

 37. ceylin diyor ki:

  cevap anahtarı nerede??

 38. melis diyor ki:

  sağolun çok güzel sorular

 39. kader diyor ki:

  yarın sınavım var ben buradan çalıştım.

 40. Melisa diyor ki:

  Cevaplar nerde?

 41. nazlı diyor ki:

  çok güzelmiş çok begendim

 42. simay diyor ki:

  cevapları nerede

 43. gülcan diyor ki:

  çok sağolun sınavdan 90 aldım.

 44. gülcan diyor ki:

  süper

 45. vahap diyor ki:

  arkadaşlar cevapları nerde

 46. 3dD diyor ki:

  yonetcic pardon küfür yazmışım onun kufuru sil ole onayla :D

 47. 3dD diyor ki:

  cok saolun emeğe saygı yrum yapın

 48. gülcan diyor ki:

  kim yaptıysa ALLAH RAZI OLSUN.inşallah iy bir not alırım

 49. Anonim diyor ki:

  ç0q qüSéL..!

 50. serkan diyor ki:

  cokkkk saolunnnn cok yardım :D :P

 51. irem diyor ki:

  cewapları

 52. tuğce diyor ki:

  bu konuyla ilqili konu anlatımı yok mu :(

 53. esra diyor ki:

  teşekkürleeeeeeeeeeer

 54. senem diyor ki:

  çok perşembe günkü sınavım için çok yardımcı olacak:)

 55. gokhan diyor ki:

  çok teşekkür ederim yarın sınavım var burdan hazırlandım :D :P

 56. beyazıt diyor ki:

  vala iyi 95 aldım 2 soru tıpa tıp aynıydı

 57. leyla diyor ki:

  ben siteyle ilgili yorum yapicam çokkkkkkkkkkkkkkkkkk teşekkür ederim

 58. dilara diyor ki:

  paylaştığınız için çok teşekkürler :))

61 Sorgu 0,665Site Haritası Site HaritasıReklam Gizlilik Politikası

Dershocasi.Net sitemizde illegal içeriklere yer verilmez. Sitemizde yer alan içeriklerle ilgili telif hakkı iddiasında bulunan kişi ya da kurumlar bizlere iletişim adresinden ulaşabilirler. İlgili içerik gerekli görüldüğü takdirde en geç 24 saat içerisinde derhal kaldırılacaktır.

Yukarı