sbs 8.sınıf fen ve teknoloji testleri çöz

DersHocasi.Net

Takdir Teşekkür Hesaplama

4.Sınıf 5.Sınıf 6.Sınıf ~

7.Sınıf ~8.Sınıf~9.Sınıf~

10.Sınıf ~11.Sınıf ~12.Sınıf

yenii6.Sınıf Video Soru Çöz yenii7.Sınıf Video Soru Çöz yenii8.Sınıf Video Soru Çöz
Tüm konuların Tüm Sınıfların Çözümlü Testleri 1 Hafta Sonra Sitemizde Bulabileceksiniz... Takipte Kalın....

sbs 8.sınıf fen ve teknoloji testleri çöz

Dershocasi.Net Sitemize hoş geldiniz. Sitemiz Eğitim Kategorisinde Hizmet Vermekte Olup Her Türlü Güncel Bilgiyi Rahatlıkla Takip Edebilirsiniz. Sitemiz Siz Değerli Üyelerimize Bilgi vermek Bilgilerini Almak Konular Hakkında Detaylı Bilgi Sahibi Olaları İçin Açılmış Tamamıyla Ücretsiz Bir Portaldır. Ücretsiz olmasının sebebi sizlere kaliteli ve değerli bilgileri kaliteli olarak sunmaktır. Amacımız sizden para kazanmak değil sizden hayır duanızı almaktır. Sizden Sadece "ALLAH RAZI OLSUN" demeniz için Çalışıyoruz.. Sitemiz Hakkında yorumlar yapabilir ve öneriler sunabilirsiniz...

ilköğretim testlerinde şenlik var bugun öğrencilerimizeilköğretim seviyesinde sbs girecek öğrencilere yönelik sorular testler yayınlayacağız. sbs 8.sınıf yani ilköğretim 8.sınıf öğrencilerine yönelik olan bu çalışmada sizleri güzel sorular bekliyor olacaktır…
ilköğretim seviyesindeki bütün öğrencilerin güzel bir şekilde çözebiği cevaplı test çöz ilköğretim test çöz
ilköğretim test çöz,ilköğretim soruları çöz,ilköğretim testi çöz,sbs test çöz,sbs soruları çöz,8.sınıf soruları çöz,sbs 8.sınıf testi çöz,sbs 8.sınıf fen bilgisi testleri çöz,sbs 8.sınıf fen ve teknoloji testleri çöz,sbs 8.sınıf fen ve teknoloji soruları çöz,sbs 8.sınıf fen ve teknoloji testleri çöz

sbs 8.sınıf fen ve teknoloji testleri çöz

1)Aşağıdakilerden hangisi kalıtsal değildir?

A) Kıvırcık saçlı olma
B) Uzun boylu olma
C) Renkli gözlü olma
D) Gelişmiş kaslı vücutlu olma

2)Aşağıdakilerden hangisi mayoz bölünme ile olmaz?

A) Polenlerin oluşması
B) Yumurta hücresinin oluşması
C) Patatesin vejatatatif üremeyle çoğalması
D) Sperm hücresinin Oluşması

3) C2H5OH + O2 › CO2 + H2O
Yukarıdaki denklem C2H5OH bileşiğinin katsayısı 1 alınarak denkleştirildiğinde O2’nin katsayısı kaç olur?

A)2               B)3
C)3/2                   D)5/2

4)Aşağıdaki tepkimelerden hangisi ekzotermik bir tepkime değildir?

A)Suyun oluşması
B)Kömürün yanması
C)Azot gazının yanması
D)Sodyum hidroksit ile sülfürik asit çözeltilerinin tepkimesi

5)             5-A         6-A          7-A

2.periyot

Yukarıda periyodik tablodan bir kesit verilmiştir. Buna göre;
I.    X’ in atom numarası 7’ dir.
II.    Y ve Z elementleri arasında kovalent bağ oluşur.
III.    X ve Y elementleri arasında iyonik bağ oluşur.
IV.    Y karalı bileşiklerinde (-2) değerliklidir.
Yukarıda verilenlere göre hangileri doğrudur?
A)    I- II
B)    I- III
C)    I-II-III
D)    I-II-IV

6) Aşağıdaki organik bazlardan hangisi DNA da bulunmaz?

A) Timin     B) Guanin
C) Adenin     D)Urasil

7)XY bileşiği iyonik, ZY2 bileşiği ise kovalenttir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yada hangileri doğrudur?
I. X metaldir.    II. Y ametaldir.    III. Z ametaldir.

A) Yalnız I    B) I ve II
C) II ve III    D) I,II,III

8)Sabunlu suya ,limonlu suya veya sirkeli suya turnusol boyası damlatıldığında sıvıların renkleri nasıl olur?

Sabunlu su        Limonlu su         Sirkeli su
A)     kırmızı        mavi            mavi
B)     kırmızı        kırmızı            kırmızı
C)    mavi        mavi            kırmızı
D)    mavi        kırmızı            kırmızı

9) Aşağıdaki   ifadelerden    hangisi  yanlıştır?

a)    Kovalent  bağlı  bileşikler elektrik  akımını  iletir
b)    İyonik  bağ  metallerle   ametaller  arasında  meydana  gelen  bağdır
c)    Apolar  kovalent  bağ  aynı  cins  ametal  atomlar  arasında  oluşan  bağdır
d)    20Ca   atomu  ile     17Cl   atomu   arasında    oluşacak bileşiğin  formülü   CaCl 2   dir

10)Aşağıdakilerden hangisi Mayoz bölünme için yanlıştır?

A) Mayoz bölünme sonucu 4 yeni hücre oluşur.
B) Oluşan hücrelerin kromozom sayısı ana hücrenin yarısı kadardır.
C)X Mayoz bölünme geçirmiş hücre bir daha mayoz bölünme geçirebilir.
D) Eşeyli üreyen canlıların eşey hücrelerini oluşturur.

 


11.Aşağıdakilerden hangisi genetik bir rahatsızlık değildir?

A) Renk körlüğü        B) Dawn Sendromu
C) Hemofili        D) Menenjit

12)Kimyasal tepkimeler gerçekleşirken dışarıya ısı veren tepkimelere egzotermik tepkimeler denir.
HCI (hidroklorikasit) ve Na OH( Sodyum hidroksit) tepkimeye girdiğinde başlangıçta soğuk olan beherglasın ısındığı görülmüştür.
Yukarıda verilen bilgilere göre gerçekleşen tepkime nasıl bir tepkimedir?

A)Sentez tepkimesi    B)Endotermik tepkime
C) Egzotermik tepkime    D) Ayrışma tepkimesi

13) Hücrede yaşamsal olaylar için gerekli olan enerji nerede sağlanır?

A) RNA       B) DNA
C) A.T.P    D)Çekirdekte

14)Kimyasal tepkimelerden sadece değişen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Proton ve nötronlar
B) Nötron ve elektron
C)Proton ve elektronlar
D) Elektronlar

15)Bir hücreli canlılarda görülen mitoz bölünme aşağıda verilen  özelliklerden hangisini sağlamaz.

A)Canlının çoğalmasını
B)Kromozom sayısının sabit kalmasını
C)Canlının büyümesini
D)Ataya benzer yavruların oluşmasını.
16)
a.     CaCO3  ?   X   +   CO2
b.     X   +   3C  ?  Y   +  CO
c.     Y   +   2H2O   ?   Z   +   Ca(OH)2

Denklemleri veriliyor. Bu denklemlerdeki X, Y ve Z maddeleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir ?
X    Y    Z
a.    CaO    CO2    C2H2
b.    Ca    CaC2    C2H4
c.    CaO    CaC2    C2H2
d.    CaO2    CaO    C2H4

17)Aşağıdakilerin hangisinde maddelerin sulu çözeltisinin özelliği yanlış verilmiştir ?
Madde    Sulu Çözeltisinin Özelliği
a.    HBr    Asidik
b.    CH3COOH    Bazik
c.    NH3    Bazik
d.    NaCl    Nötr

Eşit hacimde ve eşit kuvvetteki asit ile bazı karıştırırsak çözelti nötr olur. Eşit hacimli böyle bir karışımda pH değerleri toplamı 14 tür.
Aşağıda pH değerleri verilmiş eşit hacimli sıvılar karıştırıldığında hangi karışım kırmızı turnusolu maviye çevirir?

a) pH=6    -    pH=8
b) pH=6    -    pH=9
c) pH=5    -    pH=8
d) pH=4    -    pH=7

18)Aşağıdakilerden hangisi Mitoz bölünme için yanlıştır?

A)    Sonuçta tıpatıp ana canlıya benzeyen iki yeni hücre oluşur?
B)    Canlılar arasında çeşitliliğe yol açmaz
C)    Canlının tüm hücrelerinde görülür
D)    Mitoz bölünme çok hücrelerde büyüme ve yenilenme olurken tek hücreli ilkel yapılı canlılarda çoğalma olur

19) a-Mavi turnusol kağıdının rengini kırmızıya çevirir
b-HCl ile NaOH tepkimesi sonucu oluşan yeni maddedir.
c-dokunulduğunda ele kayganlık hissi vermektedir.
Yukarıda 3 farklı maddenin özellikleri verilmiştir. Bu maddeler sırasıyla ne olabilir?

A) asit-baz-tuz
B)tuz-asit-baz
C)asit-tuz-baz
D)tuz-asit-baz

20))Aşağıdaki  bilgilerden hangisi  iyonik bağ için söylenebilir?

A)Metal – metal atomları arasında gerçekleşir
B)Metal – ametal atomları arasında gerçekleşir
C)Elektronların ortaklaşa kullanılması ile oluşur
D)iki çeşit iyonik bağ vardır.

CEVAP ANAHTARI
01    D    11    D
02    C    12    C
03    B    13    C
04    C    14    D
05    D    15    C
06    D    16    C
07    D    17    B
08    D    18    C
09    A    19    C
10    C    20    B

Benzer Konular

8. sınıf örüntüler ve Süslemeler Çözümlü Sorular

8. sınıf örüntüler ve Süslemeler Çözümlü Sorular

8. sınıf örüntüler ve Süslemeler Çözümlü Sorular...

8.Sınıf İngilizce Testleri Soruları Çöz

8.Sınıf İngilizce Testleri Soruları Çöz

8.Sınıf İngilizce Testleri Soruları Çöz İngilizceyi sevmiyor musun ve bir çok kişi gibi sende ingilizcede...

8.Sınıf İngilizce Empathy Testleri Soruları

8.Sınıf İngilizce Empathy Testleri Soruları

8.Sınıf İngilizce Empathy Testleri Soruları İngilizceyi sevmiyor musun ve bir çok kişi gibi sende ingilizcede zorlanı...

8.Sınıf İngilizce Preferences Testleri Soruları

8.Sınıf İngilizce Preferences Testleri Soruları

8.Sınıf İngilizce Preferences Testleri Soruları İngilizceyi sevmiyor musun ve bir çok kişi gibi sende ingilizcede zorlanı...

8.Sınıf İngilizce hang around Testleri Soruları

8.Sınıf İngilizce hang around Testleri Soruları

8.Sınıf İngilizce hang around Testleri Soruları İngilizceyi sevmiyor musun ve bir çok kişi gibi sende ingilizcede...

Facebook İle Yorum Yapmaya Ne Dersin?

Facebook İle Yorum Yapmaya Ne Dersin?

Yazıya Yapılan Yorumlar

 1. banu diyor ki:

  çok güzel işime yaradı sbs de sağlık meslek lisesini kazandım hep bunları çözerek alah sizden razı olsun

 2. SEÇİL diyor ki:

  ALLAH RAZI OLSUN

 3. SEÇİLLLLLLLLLLLL diyor ki:

  ALLAH RAZI OLSUN

 4. Anonim diyor ki:

  guzel sorular ama kolay genede tesekkurleeerrr :))

 5. idil diyor ki:

  1. ve 2. ünite soruları

 6. Anonim diyor ki:

  1. soru cewap

 7. gülcan diyor ki:

  pardon yanlışıkla 2 tane mesaj attım birini silin.

 8. gülcan diyor ki:

  karışık sorularmış.

 9. GÜLSÜM diyor ki:

  GÜZEL SORULARMIŞ

 10. ömer diyor ki:

  aynen oyle

 11. mustafa diyor ki:

  bence süper bir sistem. çok işime yaradı.

 12. elif diyor ki:

  allah razı olsun işime yaradı

61 Sorgu 0,554Site Haritası Site HaritasıReklam Gizlilik Politikası

Dershocasi.Net sitemizde illegal içeriklere yer verilmez. Sitemizde yer alan içeriklerle ilgili telif hakkı iddiasında bulunan kişi ya da kurumlar bizlere iletişim adresinden ulaşabilirler. İlgili içerik gerekli görüldüğü takdirde en geç 24 saat içerisinde derhal kaldırılacaktır.

Yukarı